โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
สารสนเทศผลการเรียนปีการศึกษา 2563

แผนภูมิแท่งจำนวนนักเรียน

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติจำนวนนักเรียน

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1140206346
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2143173316
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3119148267
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 475115190
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 58295177
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 63889127
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมต้น402527929
รวมจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย195299494
รวมจำนวนนักเรียน5978261423

แผนภูมิแท่งผลการเรียนเฉลี่ย

จำแนกตามระดับชั้น

สถิติผลการเรียนเฉลี่ย

ระดับชั้นชายหญิงรวม
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12.653.042.88
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22.522.912.74
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32.542.822.69
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42.832.892.87
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52.632.742.69
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 62.612.852.78
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2.572.942.78
เกรดเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2.72.832.78