2563

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

@

ยินดีต้อนรับสู่ระบบดูผลการเรียนออนไลน์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

โปรดตรวจสอบผลการเรียนอย่างเป็นทางการที่งานทะเบียน-วัดผลอีกครั้ง

Final Exams Are Coming, Are You Ready?

บันทึกรหัสที่ขอ DoGradeoGrade

รหัสนักเรียน/ผู้ปกครอง
วันเกิดนักเรียน

DoGrade

43496